Plannen en projecten

Plannen en projecten

Dringende infrastructuurwerken

Vanaf 2018 zullen de meest dringende herstellingen in de school worden uitgevoerd en is de aandacht op het exterieur gefocust. De schoolgebouwen bestaan uit twee vleugels. Eerst zal de hoger gelegen vleugel aangepakt worden, daarna de lager gelegen vleugel. Waarschijnlijk zullen deze werken een paar jaar duren.

 • comfortabel afwerken en verfraaien van de toiletten;
 • egaliseren van de grond tussen de twee hoofdgebouwen en verhoging van de toegankelijkheid van de hoger gelegen vleugel;
 • ophoging van de buitenmuren en hierna vervanging en herstelling van de daken;
 • verfraaiing en consolidatie van de buitenmuren door bezetting met halve bakstenen;
 • vervanging van de oude houten en verweerde ramen en deuren door metalen ramen met glazen ruiten.

Bouwplannen op langere termijn

 • pre-installatie van elektrische bekabeling en aansluitingen in de gebouwen;
 • aanschaffen en installeren van zonnepanelen in het kader van duurzame energievoorziening,  t.b.v. verlichting in de lokalen en aansluiting van allerhande apparaten in de toekomst;
 • de installatie van internet via telefonie;
 • aanleggen van een sportveld;
 • eventueel uitbreiden van de school met minstens één vleugel al naargelang het stijgende leerlingenaantal en met het oog op de installatie van een ontspannings- en vergaderruimte.  Hiervoor egalisatie van de grond achter de huidige gebouwen.

Interieurwerken

Deze werken zullen starten van zodra de buitenwerken voltooid zijn en wanneer de klaslokalen voldoende droog zijn.

 • opvullen van de gaten in de muren en vloeren van de lokalen;
 • herschilderen van deze vloeren en muren;
 • de klaslokalen voorzien van degelijke prikborden voor schoolposters en boekenrekken,
 • het plaatsen van lessenaars voor de leerkrachten;
 • vervangen van de zwarte bordverf op de muren door magnetische whiteboards.

De prikborden, boekenrekken en lessenaars zullen ter plaatse gemaakt worden.

 

Onderwijsprojecten

Elk kind uit Namagoma moet de mogelijkheid krijgen om naar de kleuter- en lagere school te gaan. Daarom zullen ouders ondersteund worden die de schoolbenodigdheden en schooluniformen van de Saint Kizito school niet kunnen betalen.

De volgende plannen worden ieder jaar geconcretiseerd en bijgestuurd waar nodig:

 • inrichten van een bibliotheek en een ontspanningsruimte waar kinderen kunnen lezen en spelen;
 • aanschaffen van voldoende Engelstalige school- en leesboeken;
 • aanschaffen van educatief speelgoed;
 • aandacht voor gezondheid en voeding;
  In het kader hiervan wordt gedacht aan samenwerking met studenten van de Universiteit Maastricht die regelmatig stage lopen in het nabije ziekenhuis van Villa Maria.
 • de mogelijkheden onderzoeken om de school uit te rusten met moderne communicatiemiddelen, zodat aanvullende educatieve lespakketten mogelijk worden.

Jaarbrieven

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.