Plannen en projecten

Plannen en projecten

Reeds uitgevoerde bouwwerken

In het voorjaar van 2019 werd de hoger gelegen schoolvleugel "Upper Block" gerestaureerd.  Dit gebouw bestaat uit vier klaslokalen. Het gebouw werd voorzien van nieuwe buitenmuren, nieuwe vloeren en daken.  Er kwamen metalen ramen in met glazen vensters en nieuwe daken.  Het gebouw is nu water- en winddicht en bevat pre-installaties voor de elektriciteitsvoorziening later.  Er werd ook aandacht gegeven aan de toegankelijkheid van anders valide personen.  De totale kostprijs bedroeg ongeveer 20.000 euro.  Tevens werden alle klaslokalen voorzien van nieuwe magnetische borden, prikborden, lessenaars en boekenkasten.  Alle voorwerpen worden ter plaatse vervaardigd.

In het voorjaar 2020 werd op gelijkaardige wijze de lager gelegen schoolvleugel "Lower Block" behandeld.  Dit gebouw bevat vijf klaslokalen, een opslagruimte, de leraarskamer en de kantoorruimten.  Totale kostprijs : 30.000 euro.  Het schoolmeubilair zal op identieke wijze aangeschaft worden.

Onderstaande afbeeldingen illustreren de verbouwingen van "Upper Block"

Voor
Na
previous arrow
next arrow

Andere dringende bouwwerken

 • bouw van waterput met watertank en toren (2020) met alle mogelijke toepassingen. Dit project staat onder toezicht van dr. Callist uit Oeganda, hoofd van het departement Water en Omgeving, die de werken laat coördineren door een plaatselijke supervisor. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 20.000 euro en zal uitgevoerd worden in de zomer van 2020. Rotary zal ongeveer de helft van deze waterput financieren. De aangeboden offertes zullen opgevolgd worden door Ingenieurs Zonder Grenzen. Naast de voorziening van zuiver drinkwater, zal het water ook toegepast worden voor de hygiëne na het toiletgebruik en in de keuken en mogelijk nog andere toepassingen. Er werd reeds een watercomité ter plaatse opgericht met vertegenwoordigers van de school en enkele sleutelfiguren van Namagoma. Het comité zal drie taken vervullen, nl. het financieel beheer van de waterput (naast de school zullen ook de dorpelingen kunnen genieten van zuiver drinkwater waarvoor dan een kleine vergoeding wordt gevraagd), het technisch beheer (herstellingen en vervanging van onderdelen) en tenslotte het hygiënisch beheer (hoe te leren omgaan met water)
 • bouw van voldoende en gescheiden toiletten met aandacht voor handhygiëne (2021);
 • bouw van een nieuwe keuken (2021)

Bouwplannen op langere termijn

Met het oog op de nog te realiseren bouwwerken is het noodzakelijk om het domein op te meten en in te delen in terassen, aangezien de school zich op heuvelachtig terrein bevindt. We hopen hiermee klaar te zijn einde 2020. Hierna :

 • bouw van een sportveld;
 • alle schoolgebouwen voorzien van zonnepanelen en elektriciteit;
 • bouw van een multi-functionele hal voor ontmoetingen in zaal en eetruimte met inbegrip van een bibiotheek;
 • herinrichting en verfraaiing van de dormitory;
 • de school voorzien van internet;
 • herinrichting van the "Bat house", met mogelijke installatie van een vergaderzaal, ontmoetingsruimte voor de dorpelingen en een medische post

   

Onderwijsprojecten

De eerste jaren van het project zal de focus liggen op de restauratie van de bestaande gebouwen en de oprichting van nieuwe en noodzakelijke construncties.  Daarna zal de aandacht verschuiven naar de educatieve thema's en het betrekken van de lokale bevolking bij de school.  Elk kind uit Namagoma moet de mogelijkheid krijgen om naar de kleuter- en lagere school te gaan. Daarom zullen ouders in de toekomst ondersteund worden die de schoolbenodigdheden en schooluniformen van de Saint Kizito school niet kunnen betalen.

 

 • inrichten van een bibliotheek en een ontspanningsruimte waar kinderen kunnen lezen en spelen;
 • aanschaffen van voldoende Engelstalige school- en leesboeken;
 • aanschaffen van educatief speelgoed;
 • aandacht voor gezondheid en voeding;
 • creëren van een ontmoetingsruimte voor de dorpelingen van Namgoma;
 • creëren van een gemeenschappelijke groententuin;
 • de mogelijkheden onderzoeken om de school uit te rusten met moderne communicatiemiddelen, zodat aanvullende educatieve lespakketten mogelijk worden.

Jaarbrieven

Reacties zijn gesloten.